KIWI

KIWI

הוצאות שכר עובדים והוצאות מתכלות בעלות חודשית של 2,000₪-2,500₪
סוג הזכיינות מפעיל   עלות מזון
גודל חנות נדרש 80 מ״ר-200 מ״ר   תמלוגים
מיקום קניונים / רחובות ראשיים   פרסום
עלות הקמה משוערת עלות דמי הפעלה 150,000₪-300,000₪   מלאי בבעלות החברה
תקופת זיכיון 48 חודשים   ערבות מלאי אין
דמי זיכיון   ערבות קניון אין
עמלת זכיין 20%  
קבל מידע אודות זכיינות בKIWI

לקבלת פרטים נוספים וקביעת ייעוץ חינם, יש למלא את הפרטים בטופס שלהלן - ולשלוח אלינו.

:
:
:
:
...Loading...

אודות KIWI

רשת KIWI - קיווי בגדי ילדים