Qahwati قهوتي קהואתי קפה

Qahwati قهوتي קהואתי קפה

סוג הזכיינות   עלות מזון
גודל חנות נדרש 60-100 מר'   תמלוגים
מיקום   פרסום
עלות הקמה משוערת 332k   מלאי
תקופת זיכיון   ערבות מלאי
דמי זיכיון 108k   ערבות קניון
עמלת זכיין  
קבל מידע אודות זכיינות בQahwati قهوتي קהואתי קפה

לקבלת פרטים נוספים וקביעת ייעוץ חינם, יש למלא את הפרטים בטופס שלהלן - ולשלוח אלינו.

:
:
:
:
...Loading...

אודות Qahwati قهوتي קהואתי קפה

الشبكة الأولى لقهوة عالماشي Take Away في المجتمع العربي / كله طيب הרשת הראשונה לקפה מהיר בחברה הערבית